CURSUS MS PROJECT 2014

 

 

 

Inleiding week 7.

Week 7 is de uiteindelijke afronding van de definitiefase met als product het projectplan.

Corine schrijft de concept versie van het projectplan (de inhoud is bekend en ook al beschreven door de opdrachten die uitgevoerd zijn, maar moet taalkundig en qua lay-out aangepast worden). Daarna gaan de studenten met z'n vieren nog eens kritisch naar het projectplan kijken).

De planning ziet er als volgt uit (voeg twee extra taken in onder projectplan).

Aan het eind van de week blijkt de planning ruimschoots voldoende te zijn, en wordt de overgebleven tijd aan de evaluatie van de definitie fase gespendeerd. Het projectplan is afgerond.

Evaluatie definitie fase

In het vergelijkend Gantt-diagram is te zien dat alle taken, behalve de "evaluatie definitiefase" afgerond zijn.

In het gedetailleerde Gantt-diagram is te zien dat er geen vertragingen opgetreden zijn.

In "Taakgebruik" in de kolom "werk" is te zien wat de afwijkingen zijn van de basislijn, eerste planning en basislijn 1 (extra toevoegen).
Bovendien is per week te zien wat al werkelijk gedaan is. B.v. de evaluatie is nog niet voltooid.

Bekijk ook het resource gebruik.

Zo te zien is het werk vrij goed verdeeld.

Sluit daarna de definitiefase af door ook de evaluatie als voltooid aan te geven.

Mocht het een en ander toch niet helemaal verlopen zijn als hierboven, dan kun je hieronder het MS Project bestand bijgewerkt tot en met week 7 vinden.

You are Beautiful w7.mpp