CURSUS MS PROJECT 2014

 

 

 

Voorgeschiedenis.

In september 2013 starten de studenten Cédric Cortenraad, Roosmarijn Doedens, Nicole van Ham en Corine Somers tweedejaars studenten aan de opleiding Bedrijfskunde MER aan de HAN in Nijmegen aan het onderwijsprogramma CPM-BKM. Het doel van het programma is het opzetten, managen en realiseren van een project.

In de zomervakantie hebben de studenten een aantal organisaties rondom Nijmegen benaderd om te vragen of zij een project mochten uitvoeren voor hun project CPM. Van enkele organisaties hebben zij een reactie gehad, waaronder het Rode Kruis Studentendesk Nijmegen. Het Rode Kruis Studentendesk Nijmegen had een project klaar liggen, namelijk het project "You are Beautiful".

“You are Beautiful” is een project, georganiseert voor verstandelijk beperkten rondom Nijmegen. Er zal een modeshow georganiseerd worden. Het is de bedoeling dat de deelnemende verstandelijk beperkten een leuke en gezellige middag tegemoet gaan, waarbij de modeshow voor een deel bijdraagt aan het vergroten van hun zelfvertrouwen. De verstandelijk beperkten zullen er prachtig uitzien met de hulp van kappers en visagisten. Ook zullen zij kleding mogen uitzoeken om er perfect uit te zien als zij de catwalk op zullen gaan. Daarnaast moet er per verstandelijk beperkte een vrijwilliger aanwezig zijn. Deze vrijwilligers zullen studenten uit Nijmegen zijn. Hiermee wil de studentendesk ervoor zorgen dat er meer studenten vrijwilligerswerk willen gaan doen en dat deze studenten kennis maken met verstandelijk beperkten.

Het project “You are Beautiful” sprak de studenten erg aan, omdat zij hiermee een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Daarnaast zagen zij ook een uitdaging in het organiseren van een modeshow. Een modeshow bevat namelijk veel componenten. Je moet namelijk sponsoren, catering, vrijwilligers etc. regelen. Er moeten gesprekken gevoeerd worden met de studentendesk van het Rode Kruis Nijmegen om de gang van zaken te bespreken omtrent “You are Beautiful”. De studenten hebben officieel het project “You are Beautiful” in handen gekregen. Natuurlijk gaan ze hun uiterste best doen om er een leuke dag van te maken.

Het project van Cédric, Roosmarijn, Nicole en Corine wordt gebruikt als rode draad om te laten zien hoe een project gepland kan worden in MS Project omdat:

1. het een door de studenten heel goed uitgevoerd project is.
2. het een voorbeeld is van hoe leuk een project kan zijn.
3. alle aspecten van projectmanagement aan bod komen.

Projectmanagement wordt in het onderwijsprogramma CPM-BKM gedaan volgens het IPMA certificeringsmodel. Op de theorie van dit certificeringsmodel wordt in deze cursus niet ingegaan, maar verwezen naar de studiehandleiding CPM-BKM, de bijbehorende lessen en het boek:
Aken, T. van., Hedeman, B., & Riepma, R. (2011). Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA-D (1ste druk). Zaltbommel: Van Haren Publishing

Waar deze cursus wel op ingaat is het plannen van het project, het beheersen van het project en het verantwoorden ervan. Concreet houdt dit in dat naast het plannen van activiteiten er ook gekeken wordt naar het uitvoeren en afronden van die activiteiten. Zowel tijdens als op het einde van het project moet er inzicht zijn wat volgens planning verloopt, wat niet en hoeveel afwijking er is. Dit zowel wat betreft tijd, geld als inzet (De projectbeheersingsaspecten KOTIG).

De opzet van deze cursus is volgens de in IPMA gebruikte fasering. In het menu boven de tekst komt deze fasering terug.

Omdat er niet vanuit een bestaand logboek gewerkt is (dit was niet voorhanden), kan de planning afwijken van de werkelijkheid en is invulling gegeven door mij als schrijver van de cursus.

De tijdsindeling zoals in dit project kan afwijken van de tijdsindeling van jullie eigen project. ook de verschillende Taken (activiteiten) kunnen of zullen anders zijn. Mochten er onoverkomentlijkheden inzitten, geef het door aan je CPM docent.

Met het plannen ben je dagelijks bezig. Hou je planningen goed bij in MS Project, want je zult merken dat je snel weer vergeten bent wat je moest doen. Wekelijks kun je kijken wat afgerond is, wat niet volgens de planning is gegaan en wat aangepast moet worden.

Vandaar ook dat in deze cursus voor de navigatie tussen de cursusonderdelen gekozen is voor eerst de verschillende fases, maar per fase een indeling per week. Je start b.v. met de voorbereidingsfase en kiest uit het menu voor "week 1". Aangezien ieder project anders is, zal al snel de planning van je eigen project afwijken van de voorbeeldplanning, en zullen de weken niet meer overeenkomen. Ik ga ervan uit dat jullie genoeg flexibiliteit hebben om dit probleem zelf op te lossen.

Verder wens ik jullie veel plezier toe met het invoeren, plannen en beheersen van je project.