CURSUS MS PROJECT 2014

 

 

 

Nazorgfase.

Het definitieve versie van het projectverslag is uiteindelijk ingeleverd 21 februari 2014. De deadline is niet gehaald. Het eindgesprek met het rode kruis liet namelijk wat langer op zich wachten.

Er zijn drie extra taken in de nazorgfase ingepland.

Eerst hebben Cedrik, Corine, Nicole en Roosmarijn zelf het project geƫvalueerd. In MS Project hebben ze de uitvoeringsfase afgesloten op de meest simpele manier door de taak "uitvoeringsfase" te selecteren en op de 100% knop te klikken. Hoewel op de dag zelf het een en ander niet geheel volgens planning verlopen is, wordt dit voor lief genomen (ook niet alle gegevens zijn bekend).

Een overzicht van de kosten kan getoond worden. Kies daarvoor voor de weergave "taakblad", zit waarschijnlijk nog onder "meer weergaven"). Voeg een extra kolom "kosten" toe door op "nieuwe kolom toevoegen"te klikken en kosten uit de lijst te kiezen.

Ook via het taakformulier kunnen kosten bekeken worden en werkelijke tijd.

Ook via "Resource gebruik" is het mogelijk veel extra informatie te krijgen zowel globaal als gedetailleerd.

Die evaluatie moet wel gepland worden. Daarnaast zijn er nog eindgesprekken.

Met de eigen evaluatie en het beschrijven hiervan is men gedurende de week na de modeshow 3u mee bezig.

Het eindgesprek met het Rode kruis laat op zich wachten. Toch willen de studenten dit opnemen in hun verslag. Het eindgesprek wordt als volgt gepland.

Het projectverslag wordt vervolgens afgemaakt. Dat duurt 2 dagen en kan de 21e ingeleverd worden. De planning ziet er als volgt uit.

Het eindgesprek met Joyce Bruil heeft plaats op 27-2-14 om 16:00.

Na dit gesprek kunne Cedrik, Corine, Nicole en Roosmarijn het project afsluiten. Zij kunnen terugkijken op een heel geslaagd project.

Mocht het een en ander toch niet helemaal verlopen zijn als hierboven, dan kun je hieronder het MS Project bestand bijgewerkt tot en met deze fase vinden.

You are Beautiful w10.mpp